วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หมู่เรียนที่ 2  เลขที่  12
นายยอดชาย  วิเชียรชัยคีรี

โครงการของฉัน ตีกอล์ฟ

 ยกน้ำหนัก
 หมาอยากกินลูกชิ้น
นกกินปลา 
 หมาตีลังกา
 จักจี้โว๊ย
เต็มตีน